De Lovie vzw

Krombeekseweg 82
8970 POPERINGE
West-Vlaanderen

Contactpersoon

Hanne Segier

Gemachtigd voor de functiebeperking

  • spraak

Gemachtigd voor de functioneringsdomeinen

  • communicatie: computerbediening / telefoneren
  • communicatie: spreken

Opmerking

De Lovie vzw is een sociale organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap of andere beperking. Ook mensen met bijkomende noden als gevolg van een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke problematiek, dementie ... kunnen bij ons terecht.

We zetten in op flexibele ondersteuningsvormen op maat van de zorgvrager en zijn netwerk: van mobiele begeleiding (Mobius) tot continue ondersteuning 24/24u.