Noorderhart Mariaziekenhuis Revalidatie & MS

Boemerangstraat 2
3900 PELT
Limburg

Contactpersoon

Ingrid Theunkens

Gemachtigd voor de functiebeperkingen

 • motoriek
 • spraak

Gemachtigd voor de functioneringsdomeinen

 • woning en aanvullende uitrusting woning
 • mobiliteit: fietsen , aankoppelwielen, aankoppel-/trekeenheden
 • communicatie: computerbediening, telefoneren
 • communicatie: spreken
 • hulpmiddelen dagelijks leven
 • toiletstoel
 • douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
 • aangepaste stoelen en tafels
 • antidecubitusmateriaal
 • optrektoestellen, patiëntenliften, til- en verplaatsingssystemen

Opmerking

Het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt is een gespecialiseerd centrum voor personen met multiple sclerose en voor personen met andere aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat die nood hebben aan intensieve neurologische en/of locomotorische revalidatie. Daarnaast is het centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten. Tevens biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.