UZ Leuven Campus Pellenberg

Weligerveld 1
3112 PELLENBERG
Vlaams-Brabant

Contactpersoon

Lieselot Van Roey

Gemachtigd voor de functiebeperking

  • motoriek

Gemachtigd voor het functioneringsdomein

  • ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen

Opmerking

Het revalidatiecentrum Pellenberg biedt voor verschillende aandoeningen revalidatieprogramma’s aan: niet-aangeboren hersenletsel (NAH), ruggenmergletsel of dwarslaesie, amputatie van lidmaat, polytrauma: meerdere letsels van spier- en skeletstelsel, aandoeningen van perifeer zenuwstelsel en brandwonden.

Het einddoel van revalideren is dat u zich terug kunt integreren in uw eigen omgeving. Daarvoor krijgt u verschillende behandelingen op maat, naast de noodzakelijke medische zorg. Ergo-, sport-, kinesitherapeuten en logopedisten werken daarvoor nauw samen. Extra begeleiding krijgt u van een (neuro)psycholoog en sociaal werker.