Vzw Stijn – Dienstencentrum Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1
3590 DIEPENBEEK
Limburg

Contactpersoon

Ann Volders

Gemachtigd voor de functiebeperking

  • motoriek

Gemachtigd voor het functioneringsdomein

  • woning en aanvullende uitrusting
  • mobiliteit: fietsen, aankoppelwielen
  • communicatie: computerbediening, telefoneren
  • communicatie: spreken
  • hulpmiddelen dagelijks leven
  • toiletstoelen
  • douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
  • aangepaste stoelen en tafels

Opmerking

De centra die deel uitmaken van vzw Stijn willen op een deskundige en geïnspireerde wijze het welzijn van een handicap bevorderen. Binnen vzw Stijn is Sint-Gerardus een voorziening met deskundigheid rond neuro-motorische beperkingen.Wij bieden vanuit onze specifieke kennis een totaalaanbod van persoonlijke zorg, dit in nauwe samenwerking met onze partner die aangepast onderwijs aanbiedt. Wij bieden ADl-ondersteuning, pedagogische ondersteuning en medisch-therapeutische begeleiding. Dit alles maakt dat wij een bijzondere omgeving zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met motorische beperkingen hun weg vinden om zich maximaal te ontplooien zodat zij kunnen participeren aan de maatschappij waarin zij leven.