Multifunctionele centra (MFC's)

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Daarvoor is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) vereist.

Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf en diagnostiek. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. 

Lees ook