Vergunde zorgaanbieders

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget.

Wat en voor wie?

De vergunde zorgaanbieders hebben een vergunning van het VAPH om zorg en ondersteuning te bieden. Enkel zorgaanbieders die kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden, kunnen een vergunning krijgen van het VAPH. Ze moeten daarvoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zorginspectie inspecteert de vergunde zorgaanbieders.

Welke zorg en ondersteuning?

Een vergunde zorgaanbieder biedt individuele begeleiding, dagondersteuning en woonondersteuning aan.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld voor personen die zelfstandig wonen, al dan niet alleen of met hun gezin. De soort ondersteuning die u daarvoor nodig hebt, kan verschillen.

Psychosociale begeleiding

Als u hulp nodig hebt bij het plannen van de dag, het organiseren van het huishouden, of begeleiding bij het doornemen van de post of het betalen van facturen, dan kunt u daarbij ondersteuning krijgen. Ook advies rond relaties of opvoedingsondersteuning voor uw kinderen is mogelijk. U kunt met de zorgaanbieder afspreken dat de begeleider altijd bij u langs komt voor de begeleiding of dat u een aantal zaken telefonisch bespreekt.

Het is ook mogelijk om met begeleiding te werken in een sociale of culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf. Daarbij is er geen verloning of arbeidscontract, maar hebt u wel een zinvolle dagbesteding.

Praktische hulp

Een begeleider komt bij u aan huis om u te helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, koken en helpen bij verplaatsingen.

Oproepbare permanentie

Het is ook mogelijk om aan te sluiten op een oproepsysteem waarbij de zorgaanbieder garandeert dat er binnen een korte termijn iemand bij u langs komt om u te helpen.

Globale individuele ondersteuning

Heb u zowel praktische hulp als psychosociale begeleiding nodig, dan kan een begeleider u helpen om een aantal activiteiten te organiseren of een aantal praktische taken over te nemen. De zorgaanbieders noemen dat globale individuele ondersteuning.

Dagondersteuning

Als u door de dag wordt opgevangen in groep of activiteiten doet met een groep, wordt dat dagondersteuning genoemd.

Het is niet nodig om altijd een hele dag aanwezig te zijn. U kunt er in overleg met de zorgaanbieder bijvoorbeeld voor kiezen om enkel tijdens de voor- of namiddag te komen.

Woonondersteuning

Als u bij de zorgaanbieder overnacht of in een groepswoning van de zorgaanbieder verblijft, noemt men dat woonondersteuning. De ondersteuning die u ’s avonds voorafgaand aan de overnachting en de volgende ochtend nodig hebt, zit daarin inbegrepen. U woont in dat geval meestal in een tehuis of een kleinschalige groepswoning.

De zorgaanbieder zorgt voor begeleiding, praktische hulp en, indien nodig, een permanentiesysteem waarmee hulp kan worden opgeroepen.

Wat kost de zorg en ondersteuning?

De zorg en ondersteuning die u krijgt van de vergunde zorgaanbieder, kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget, zowel cash als met voucher.

Daarnaast blijft u ofwel zoals vroeger de financiële bijdrage betalen, ofwel betaalt u woon- en leefkosten. Als nieuwe gebruiker van een zorgaanbieder betaalt u in elk geval woon- en leefkosten. Als u naar een andere zorgaanbieder gaat, dan wordt u ook als 'nieuwe gebruiker' beschouwd. De financiële bijdrage en de woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Ze moeten worden vergoed met uw eigen inkomen.

De financiële bijdrage is wettelijk vastgelegd. De bijdragen vindt u terug op de website voor professionelen. De woon- en leefkosten worden door de zorgaanbieder bepaald.

Woon- en leefkosten zijn:

 • huur of gebruik van een woning, kamer, studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes
 • nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas)
 • tv, internet, telefoon
 • abonnementen
 • voeding, drank
 • kleding
 • gezondheid en persoonlijke verzorging
 • was- en strijkservice
 • ontspanning (uitgaan, vakantie, uitstappen enzoverder)
 • vervoer (fietsonderhoud, abonnement openbaar vervoer enzoverder)
 • dagelijkse uitgaven aan uw woning (onderhoud, nazicht installaties, kleine reparaties)
 • verzekeringen
   

De kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door de vergunde zorgaanbieder, die uitgevoerd worden met het oog op bijzondere infrastructuurnoden door de aard van de handicap, mogen niet als woonkosten aangerekend worden.

Hoe start de ondersteuning?

Het begin van de begeleiding of de opvang bij een zorgaanbieder verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de zorgaanbieders en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst en collectieve rechten en plichten. In de individuele dienstverleningsovereenkomst komt u met de zorgaanbieder overeen welke ondersteuning aan u of uw kind zal worden aangeboden, op welke manier dat zal gebeuren en welke vergoeding daar tegenover staat.

 

In de collectieve rechten en plichten worden de wederzijdse rechten en plichten van de gebruikers en de zorgaanbieder omschreven. U vindt daarin onder meer een beschrijving van de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en de omstandigheden van een eventueel ontslag. U krijgt daarin ook informatie over uw inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld over het collectief overleg en over de manier waarop u bemerkingen, suggesties of klachten kunt formuleren.

 

Meer informatie vindt u in het webluik 'Rechten en plichten'.

Hoe ondersteuning zoeken?

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u vergunde zorgaanbieders in uw buurt zoeken.

Lees ook