Vergunde zorgaanbieders

Wat kost de zorg en ondersteuning?

De zorg en ondersteuning die u krijgt van de vergunde zorgaanbieder, kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster, zowel cash als met voucher.

Daarnaast blijft u ofwel zoals vroeger de financiële bijdrage betalen, ofwel betaalt u woon- en leefkosten. Als nieuwe gebruiker van een zorgaanbieder betaalt u in elk geval woon- en leefkosten. Als u naar een andere zorgaanbieder gaat, dan wordt u ook als 'nieuwe gebruiker' beschouwd. De financiële bijdrage en de woon- en leefkosten kunt u niet met het persoonsvolgend budget betalen. Ze moeten worden vergoed met uw eigen inkomen.

De financiële bijdrage is wettelijk vastgelegd. De bijdragen vindt u terug op de website voor professionelen. De woon- en leefkosten worden door de zorgaanbieder bepaald.

Woon- en leefkosten zijn:

 • huur of gebruik van een woning, kamer, studio of appartement en eventueel gemeenschappelijke ruimtes
 • nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas)
 • tv, internet, telefoon
 • abonnementen
 • voeding, drank
 • kleding
 • gezondheid en persoonlijke verzorging
 • was- en strijkservice
 • ontspanning (uitgaan, vakantie, uitstappen enzoverder)
 • vervoer (fietsonderhoud, abonnement openbaar vervoer enzoverder)
 • dagelijkse uitgaven aan uw woning (onderhoud, nazicht installaties, kleine reparaties)
 • verzekeringen

Aanpassingen infrastructuur

De kosten voor aanpassingen aan de infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt door de vergunde zorgaanbieder, die uitgevoerd worden met het oog op bijzondere infrastructuurnoden door de aard van de handicap, mogen niet als woonkosten aangerekend worden.