Over het VAPH

Het VAPH streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap en treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning.

Hoe werkt het VAPH?

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Direct naar

Uw plaats in de samenleving

Als persoon met een handicap hebt u dezelfde rechten als iemand die geen handicap heeft. Toch bestaan er op vele domeinen van het dagelijkse leven nog tal van hindernissen die uw actieve deelname aan het maatschappelijk leven bemoeilijken.

Beleid en cijfers

Ondersteuningsbeleid en het inclusief beleid voor personen met een handicap, cijfergegevens, projectinformatie en regelgeving.

Onze kantoren en helpdesks

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat u met uw vragen dicht bij huis terecht kunt.

Recente brochures

mei 2019

Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of ander ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Soms leidt het tot een blijvende handicap.
In deze brochure vindt u informatie over de concrete toepassing van de principes van 'wettelijke subrogatie' en het 'cumulverbod'.

juni 2019

In de brochure ‘Uw rechten en plichten bij uw zorgaanbieder’ vindt u gedetailleerde informatie over zowel uw rechten als uw plichten als u gebruik maakt van ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, diensten rechtstreeks toegankelijke hulp en diensten ondersteuningsplan.

- Meest gedownloade documenten