Neem deel aan een uniek Europees gefinancierd project: UNIC

logo UNIC met baseline 'Towards user-centred funding models for long term care'

We zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten om deel te nemen aan workshops in het kader van het UNIC-project.

Het UNIC-project wil de kwaliteit van het leven en de inclusie van personen met chronische zorgnoden verbeteren via vraaggestuurde zorg en ondersteuning. Het project ontwikkelt daarvoor een toolbox met daarin drie tools. Elke tool focust zich op een specifieke doelgroep.

De tools zullen in Vlaanderen 9 maanden lang getest worden door het VAPH via workshops en daarna omgezet worden naar de Oostenrijkse, Tsjechisch., Finse en Spaanse context.

De testperiode verloopt in twee fases:

  • Gedurende deel 1 van de workshops, in februari 2022, willen we inhoudelijke feedback verzamelen op elke tool. Met die inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op punt gezet worden.
  • In een tweede fase van de workshops, in september 2022, testen we de aangepaste tools. In die workshops zullen we de deelnemers vragen om de vragenlijst effectief zelf in te vullen en een laatste keer feedback te geven.

Als u zich kandidaat stelt, dan is dat voor de beide fases van de workshops (februari en september).

U kunt zich kandidaat stellen tot en met 7 januari 2022.

Wie zoeken we?

Quality Monitoring Tool

Voor de workshops over de Quality Monitoring Tool zijn we op zoek naar personen met een handicap.

De Quality Monitoring Tool wordt ingevuld door personen met een chronische zorgnood zoals personen met een handicap of iemand die hen ondersteunt om de tool in te vullen. Het doel van de Quality Monitoring Tool is om zwakke en sterke punten van het persoonsvolgende financieringssysteem aan te duiden.

Bent u een persoon met een handicap die al langer dan 6 maanden een persoonsvolgend budget heeft en in kleine groep feedback wil geven over een tool die uiteindelijk over heel Europa kan gebruikt worden? Stel u dan kandidaat voor een van onze workshops. We organiseren workshops van een halve dag in kleine groepen in verschillende provincies (Gent, Antwerpen, Leuven).

Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat personen met verschillende profielen en verschillende achtergronden deelnemen aan de workshops, zullen personen geselecteerd worden. De selectiecriteria werden opgesteld door het VAPH, in samenwerking met onderzoekers van de UGent.

U kunt zich kandidaat stellen voor een van de volgende workshops:

De datums voor de workshops in september 2022 worden later bekendgemaakt.

Service Delivery Tool

Voor de workshops over de Service Delivery Tool zijn we op zoek naar personen met management- of beleidsfuncties bij VAPH-zorgaanbieders.
De Service Delivery Tool wordt ingevuld door zorgaanbieders van chronische zorg en ondersteuning voor meerderjarigen en helpt hen om: 

  1. te evalueren in hoeverre ze in het kader van persoonsvolgende financiering persoonsgerichte, inclusieve zorg en ondersteuning bieden of kunnen bieden in de toekomst, in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en
  2. te identificeren wat voor hun organisatie verbeterpunten zijn en 
  3. actiepunten te formuleren met behulp van gerichte advisering over verschillende thema’s in de tool, waaronder het delen van good practices.

Hebt u een managementfunctie bij een zorgaanbieder voor meerderjarigen en wilt u meedenken over hoe u als zorgaanbieder uw werking kunt evalueren in het kader van persoonsvolgende financiering? Stel u dan kandidaat voor een van onze workshops. We organiseren fysieke workshops van een hele dag in Brussel in februari. Deel 2 in september gaat online door. 

Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat personen met verschillende profielen en verschillende achtergronden deelnemen aan de workshops, zullen personen geselecteerd worden. De selectiecriteria werden door het VAPH opgesteld, in samenwerking met onderzoekers van de UGent.

Als u zich kandidaat stelt, dan is dat voor de beide fases van de workshops (februari en september).U kunt zich kandidaat stellen voor een van de volgende workshops:

Compliance Assurance Tool

De derde tool, de Compliance Assurance Tool richt zich op overheden die zich focussen op de ontwikkeling en opvolging van het beleid voor personen met een chronische zorgnood. Het doel van deze tool is om die overheidsdiensten hun beleid omtrent persoonsvolgende financiering op inhoud en volledigheid te laten evalueren (in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap) en daaruit actieplannen en verbeterpunten te laten formuleren. 

Lees meer over UNIC

vlag van Europa

Financiering

Met steun van het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie 'EaSI (2014-2020)'. Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/social/easi,subsidienummer VS/2020/0265

De inhoud van deze webpagina geeft alleen de mening van de auteur weer. De commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die de website bevat.