Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum en heb al een vraag gesteld naar een persoonsvolgend budget

U hebt de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget al doorlopen

Als u de aanvraagprocedure voor het bekomen van een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster al doorlopen hebt, dan zult u door het VAPH verwittigd worden op het moment dat u in aanmerking komt voor de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit. U hoeft zelf geen stappen te ondernemen.

Als u geboren bent in 1999 of later dan komt u vanaf 2020 in aanmerking voor een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit als u op dat moment nog altijd ondersteund wordt door een multifunctioneel centrum. 

Uw aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget loopt nog

U doorloopt de volledige aanvraagprocedure waarna het toegewezen persoonsvolgend budget (gebaseerd op uw vraag en ondersteuningsnood) voor prioritering wordt voorgelegd aan de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster.

Op het moment dat u in aanmerking komt voor de effectieve terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in het kader van zorgcontinuïteit, krijgt u een brief van het VAPH waarin de hoogte en de ingangsdatum van dit persoonsvolgend budget vermeld staan. Dit budget wordt bepaald op basis van een vergelijking van het gesubsidieerde bedrag voor minderjarigenondersteuning en de toegewezen budgetcategorie na het doorlopen van de aanvraagprocedure. Als er sprake is van een meervraag, blijft die behouden in de reeds toegekende prioriteitengroep.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).