Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Ik wacht nog op jeugdhulpverlening (een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning door een multifunctioneel centrum)

Jongvolwassenen kunnen vanaf 17 jaar een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH. Ook jongvolwassenen die nog aan het wachten zijn op jeugdhulpverlening vanuit het VAPH, meer bepaald op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster of ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster, moeten de aanvraagprocedure voor het bekomen van een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster opstarten als ze daarvoor in aanmerking willen komen.

Op basis van de informatie in uw aanvraag beslist de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster over de prioriteitengroep waarin u terechtkomt. De tijd die u al wachtte op jeugdhulpverlening, kan daarbij mee in rekening worden genomen:

  • Als u als minderjarige een persoonlijke-assistentiebudget had aangevraagd, dan wordt uw datum van aanvraag van het persoonlijke-assistentiebudget overgenomen. De oorspronkelijke aanvraagdatum van het persoonlijke-assistentiebudget geldt als datum voor chronologische ordening binnen de prioriteitengroep.
  • Als u als minderjarige ondersteuning door een multifunctioneel centrum of thuisbegeleiding had gevraagd, dan geldt de datum van uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget min drie jaar als datum voor chronologische ordening binnen de prioriteitengroep. Dat is enkel op voorwaarde dat u, voordat u een persoonsvolgend budget aanvroeg, drie jaar onafgebroken gewacht hebt op de gevraagde ondersteuning en geen andere niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH kreeg.

Zorgcontinuïteit

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen, verdergezet kan worden.

Ondersteuning in noodsituaties en spoedprocedures

Voor wie lijdt aan een specifieke aandoening waardoor de zelfredzaamheid snel vermindert of voor wie er dringend hulp nodig is, bestaan er versnelde procedures om zorg en ondersteuning te krijgen.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).