Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

VIA 4-middelen

Wie een persoonlijke-assistentiebudget krijgt en assistentie in dienst heeft via een sociaal secretariaat, bouwt extra middelen op naast zijn toegekende jaarbudget. Die extra middelen noemen we de VIA 4-middelen.

Het gaat om 7 % extra dat wordt berekend op:

  • loonfiches van de assistent
  • facturen van het sociaal secretariaat (RSZ/bedrijfsvoorheffing/beheerskosten)
  • creditnota’s, maaltijdcheques, kosten voor vakantiegeld en eventuele opzegkosten

Kosten uit een rechtstreekse arbeidsovereenkomst die geen recht geven op VIA4-middelen:

  • preventie en bescherming op het werk
  • de arbeidsongevallenverzekering
  • ecocheques
  • sport- en cultuurcheques
  • cadeaucheques
  • eenmalige premie

De VIA 4-middelen zijn enkel van toepassing op een rechtstreekse arbeidsovereenkomst. Alle andere overeenkomsten geven geen recht op VIA4-middelen. 

De VIA 4-middelen hebben geen invloed op uw jaarbudget. In de brief waarin wij u op de hoogte brengen dat u reeds 12/12 aan PAB-middelen gestort kreeg, wordt dus geen rekening gehouden met de VIA 4-middelen. Ook bij de berekening van de indirecte kosten wordt geen rekening gehouden met de VIA4-middelen. 

De gestorte VIA 4-middelen moeten gebruikt worden om PAB-assistentie boven het jaarbudget te betalen.

Voorbeeld: Een budgethouder is in 2019 gestart met een PAB-jaarbudget van 30.000 euro. Hij gebruikte in 2019 meer dan zijn jaarbudget, namelijk een budget van 33.000 euro, en betaalt een deel vanuit eigen middelen. Van de 33.000 euro aan ingediende kosten werd voor 32.000 euro aan PAB-kosten ingediend vanuit een rechtstreekse arbeidsovereenkomst. De budgethouder kan maximum 7 % aan VIA 4-middelen ontvangen en inzetten op de PAB-kosten binnen het jaarbudget (7 % van 30.000 euro = 2.100 euro). Hij ontvangt dus zijn jaarbudget (30.000 euro) + 2.100 euro aan VIA 4-middelen voor assistentiekosten boven het jaarbudget op zijn PAB-rekening.

Het is niet omdat u recht hebt op de VIA 4-middelen, dat u ze ook effectief gestort krijgt. De VIA 4-middelen zijn niet jaaroverschrijdend. 

Als blijkt dat u binnen uw jaarbudget gebleven bent, worden geen VIA 4-middelen gestort.

Kosten die u registreert boven het jaarbudget en die recht geven op VIA 4-middelen, worden onmiddellijk uitbetaald.

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u uw totale budget inclusief de VIA 4-middelen raadplegen. Het totale bedrag getoond op de budgetlijn is dus inclusief uw recht op VIA 4-middelen.

Naarmate u kosten registreert die recht geven op VIA 4-middelen, zal het totale bedrag van uw budgetlijn verhogen.

Het resterende bedrag dat zichtbaar is op uw budgetlijn, is het maximumbedrag dat u nog aan kosten kunt registreren.

Raadpleeg uw budget in Mijn VAPH