Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

VIA 5-maatregelen

In de VIA 5-akkoorden werd vastgelegd dat elke budgethouder die een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft met een assistent, vanaf 2019 verplicht is om een eindejaarspremie te betalen aan zijn assistent of individuele begeleider.

U betaalt de eindejaarspremie met uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB). U moet minstens de eindejaarspremie betalen die in de cao (sectorale collectieve arbeidsovereenkomst) is vastgesteld. Het staat u natuurlijk vrij om een hogere eindejaarspremie te betalen.

U registreert de kosten voor de uitbetaling van een eindejaarspremie onder de arbeidsovereenkomst van uw assistent .

Het totaalbedrag van uw persoonlijke-assistentiebudget zal verhoogd worden met het bedrag van de tegemoetkoming voor de uitbetaling van een eindejaarspremie.

Let op: Als u een familielid tot de 2e graad tewerkstelt via een takenovereenkomst, bent u niet verplicht om een eindejaarspremie te betalen. U zult als budgethouder van het VAPH geen tegemoetkoming ontvangen voor het personeel dat u tewerkstelt via een takenovereenkomst.