Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Ondertekening van documenten

De persoon met een handicap is minderjarig en er is minstens één ouder in leven of gekend

In geval van twee ouders

Als beide ouders in leven of gekend zijn, dan zijn beide ouders persoonlijke-assistentiebudgethouder en kunnen zij beiden de PAB-documenten ondertekenen.

Wil één ouder optreden als persoonlijke assistent, dan vraagt het VAPH dat de andere ouder het beheer van het persoonlijke-assistentiebudget op zich neemt (omwille van onverenigbaarheid van de rol van budgethouder en persoonlijke assistent) en de PAB-documenten ondertekent. Beide ouders moeten dan een document ondertekenen waarin het beheer van het budget ten opzichte van elkaar geregeld wordt. Dat document bezorgt u aan het team Budgetbesteding.

In dat document moet minstens de volgende paragraaf vermeld worden:

Ouder x verklaart te zullen optreden als budgethouder in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget voor zoon/dochter.
Ouder y verklaart te zullen optreden als persoonlijke assistent in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget voor zoon/dochter. Om die reden ziet ouder y af van zijn/haar recht het persoonlijke-assistentiebudget te beheren.
Onder beheer van het persoonlijke-assistentiebudget wordt verstaan: het ondertekenen en indienen van documenten, het beheer van de rekeningen.

Handtekening ouder x
Handtekening ouder y

In geval van 1 ouder

Is er maar één ouder in leven of gekend, dan is die ouder alleen budgethouder in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget en tekent die de PAB-documenten. Iemand kan niet én budgethouder én persoonlijke assistent zijn tegelijkertijd. Men kan geen overeenkomst sluiten met zichzelf; een ouder kan niet zowel als budgethouder en als assistent dezelfde overeenkomst tekenen. 

Het is dus niet mogelijk om als budgethouder PAB ook persoonlijke assistent te zijn.

De persoon met een handicap is minderjarig en er is een voogd aangeduid 

De voogd is budgethouder en ondertekent de PAB-documenten.