Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Ondertekening van documenten

Wie is de budgethouder en wie ondertekent de documenten?

Wie is de budgethouder van het PAB?

Is de persoon met een handicap minderjarig, dan zijn de (pleeg)ouders of een voogd budgethouder.

Is de persoon met een handicap meerderjarig, dan is de persoon met de handicap zelf budgethouder, tenzij die onder een beschermingsstatuut valt.

De persoon met een handicap is minderjarig

Wie tekent de documenten in het kader van de besteding van het PAB?

  • Overeenkomsten

De budgethouder ondertekent de overeenkomsten.

In een tweeoudergezin hebben beide ouders het ouderlijk gezag, ze zijn dus samen budgethouder. Zij moeten dan ook beiden de overeenkomsten tekenen.

  • Verantwoording van het budget bij het VAPH

De budgethouder staat in voor de verantwoording van het budget bij het VAPH. Als meerdere personen budgethouder zijn, neemt één persoon de administratieve verplichtingen op. Die persoon ondertekent de formulieren.

SituatieWie doet de administratieve verrichtingen? 
Het kind is minderjarig en heeft twee ouders Ouders spreken dit onderling af
Het kind is minderjarig en heeft één ouderDe ouder
Het kind is minderjarig en heeft een voogdDe voogd

De persoon met handicap is meerderjarig

Wie tekent de documenten in het kader van de besteding van het PAB?

De persoon met een handicap is meerderjarig en dus zelf budgethouder tenzij die onder een beschermingsstatuut valt. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk:

  • Bewindvoering

Via de vrederechter kan bewindvoering aangevraagd worden. De vrederechter zorgt voor een bescherming op maat van de persoon. Zo bepaalt hij of bescherming nodig is voor de persoon, de goederen of allebei. Daarnaast kan er ook enkel bijstand bepaald worden, waarbij de beschermde persoon samen met een bewindvoerder beslissingen neemt.

Er zijn verschillende situaties mogelijk bij bewindvoering:
 

SituatieWie is budgethouder?
BijstandDe persoon met een handicap
Enkel bewindvoering over de persoonDe persoon met een handicap samen met bewindvoerder over de persoon
Enkel bewindvoering over de goederenDe persoon met een handicap samen met bewindvoerder over de goederen
Bewindvoering over de persoon en de goederen

De bewindvoerder over de persoon en goederen

Is er een verschillende bewindvoerder over de persoon en over de goederen aangeduid, dan zijn beide bewindvoerders budgethouder.

  • Zorgvolmacht

De persoon met een handicap (= lastgever) kan, eventueel met hulp van een notaris, een volmacht geven aan iemand (= lasthebber) om handelingen in zijn plaats te stellen (bv. keuze van arts, verkopen van goederen, beheer van het PAB …).

SituatieWie is de budgethouder?
Zorgvolmacht is in werking getredenDe lasthebber (tenzij anders bepaald in zorgvolmacht)
Zorgvolmacht is nog niet in werking getredenDe persoon met een handicap
  • Lastgeving

De persoon met een handicap (= lastgever) kan, eventueel met hulp van een notaris, een volmacht geven aan iemand (= lasthebber) om handelingen in zijn plaats te stellen (bv. keuze van arts, verkopen van goederen, beheer van PAB …). Het grote verschil met de zorgvolmacht is dat een lastgeving geen beschermingsmaatregel is en eindigt wanneer de persoon met een handicap zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. 
 

SituatieWie is de budgethouder?
Lastgeving is in werking getreden De persoon met een handicap