Persoonsvolgend budget [PVB]

Maatschappelijke noodzaak (bv. wanneer sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing)

Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt, dan kunt u vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak als een van onderstaande situaties aangetoond wordt:

  • De persoon met een handicapopent dialoogvenster wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk, of de persoon met een handicap is het slachtoffer is van incest.
  • De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk.
  • Er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen. 
  • Er is ernstige fysieke, psychische of emotionele verwaarlozing door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen.

Uw multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster vult de checklist prioritering in om het ernstig misbruik of de ernstige verwaarlozing aan te tonen. De regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster beoordeelt op basis van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en de checklist prioritering of er maatschappelijke noodzaak kan toegekend worden of niet.

Personen met een toekenning maatschappelijke noodzaak krijgen automatisch een persoonsvolgend budget sinds januari 2017.