Persoonsvolgend budget [PVB]

Maatschappelijke noodzaak

Als u zich in een situatie van maatschappelijke noodzaak bevindt, dan kunt u vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak als een van onderstaande situaties aangetoond wordt:

  • De persoon met een handicapopent dialoogvenster wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk, of de persoon met een handicap is het slachtoffer van incest.
  • De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk.
  • Er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk. 
  • Er is ernstige fysieke, psychische of emotionele verwaarlozing door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk.

Uw multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster vult het multidisciplinair verslag in om het ernstig misbruik of de ernstige verwaarlozing aan te tonen. De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster beoordeelt of er maatschappelijke noodzaak kan toegekend worden of niet.