Persoonsvolgend budget [PVB]

Uitzonderingsprocedure 7/7 (bv. van vijf naar zeven dagen en nachten ondersteuning)

De aanvraagprocedure via de uitzonderingsprocedure 7/7 is sinds 4 juni 2020 opgeheven en dus niet meer aan te vragen. Aanvragen die voor die datum werden ingediend, werden uiteraard nog verder behandeld.

Als u een persoonsvolgend budget (PVB) hebt en aanvoelt dat uw huidige ondersteuning niet toereikend is, dan bestaan er meerdere mogelijkheden om (tijdelijk) meer ondersteuning te krijgen.

Zo kan elke vergunde zorgaanbieder sporadisch een dag of een nacht opvang voorzien voor wie heel af en toe nood daaraan heeft.

Via kortverblijf kunt u, onder bepaalde voorwaarden, tot 60 nachten (en dagen) bijkomende opvang krijgen bij een vergunde zorgaanbieder die ook rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.

U kunt ook een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Dat betekent dat uw ondersteuningsnood opnieuw wordt bekeken en uw vraag naar een (hoger) budget geregistreerd wordt in een van de drie prioriteitengroepen.

Voor wie het netwerk plots en helemaal wegvalt, is er de noodprocedure

Publicaties