Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie

Let op

Vanaf 1 februari 2023 treedt een nieuwe procedure in werking, de noodprocedure persoonsvolgend budget (PVB). Aanvragen noodsituatie met een aanvraagdatum op 31 januari 2023 of vroeger, worden afgewerkt volgens de onderstaande procedure. Vanaf 1 februari 2023 zullen aanvragen noodsituatie die ingediend worden volgens onderstaande procedure niet meer aanvaard worden.

Als u zich in een noodsituatie bevindt, dan vraagt u aan het VAPH om uw situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.

De procedure noodsituatie bestaat uit volgende stappen:

Ga na of uw situatie als noodsituatie kan beschouwd worden

Uw situatie kan als noodsituatie beschouwd worden als aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Lees meer

Bezorg het formulier 'Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie'

U moet het formulier per post bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of indienen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster.

Lees meer

Erkenning noodsituatie door het VAPH

Het VAPH gaat na of uw situatie erkend kan worden als noodsituatie.

Lees meer

Vul het formulier 'Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie' in

Bij de goedkeuring van uw noodsituatie stuurt het VAPH u het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie’.

Lees meer

Beoordeling tijdelijkheid noodsituatie door het VAPH

Aan de hand van het formulier 'Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatie' beoordeelt het VAPH of uw noodsituatie al dan niet van tijdelijke aard is.

Lees meer

Publicaties

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.