Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 1: is uw situatie een noodsituatie?

U bevindt zich in een noodsituatie als aan deze voorwaarden voldaan is:

  • Er is ondersteuning vanuit uw sociaal netwerk (familie, vrienden of kennissen) weggevallen.
  • De ondersteuning is weggevallen door een onverwachte, acute gebeurtenis.
  • U hebt onmiddellijk handicapspecifieke opvang, behandeling of begeleiding nodig.
  • Door de aard van uw handicap kan de situatie niet opgevangen worden door uw sociaal netwerk, de reguliere hulpverlening of reguliere crisisopvang.

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.