Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 1: is uw situatie een noodsituatie?

U bevindt zich in een noodsituatie als aan deze voorwaarden voldaan is:

 • Er is ondersteuning vanuit uw sociaal netwerk weggevallen.

  Met uw sociaal netwerk worden de personen in uw naaste omgeving bedoeld die u niet-professionele zorg en ondersteuning bieden (familie, vrienden of kennissen).
  Bijvoorbeeld: de persoon waarmee u samenleefde en die u ondersteunde, is opgenomen in het ziekenhuis.

  Wanneer uw sociaal netwerk de zorg niet meer wil opnemen, wordt er niet gesproken van het wegvallen van het sociaal netwerk.

 • De ondersteuning is weggevallen door een onverwachte, acute gebeurtenis.

  Het was niet te voorzien dat de zorg en ondersteuning vanuit uw sociaal netwerk ging wegvallen. Zowel u als de personen uit uw sociaal netwerk ervaren de situatie als onverwacht.
  Bijvoorbeeld: de persoon waarmee u samenleefde en die u ondersteunde, is onverwacht weggevallen. Daardoor is het voor u niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen.

  Wanneer die veranderingen te verwachten waren en er op voorhand kon gezocht worden naar eventuele oplossingen, wordt er niet gesproken van een onverwachte situatie.

  Uw situatie moet objectief ingeschat worden als noodsituatie door een hulpverlener of een arts.

 • Uw fysieke of psychische gezondheid is ernstig bedreigd.
  Doordat uw sociaal netwerk onvoorzienbaar weggevallen is, is uw fysieke of psychische gezondheid ernstig bedreigd. Daarom hebt u onmiddellijk handicapspecifieke opvang, behandeling of begeleiding nodig.
   
 • Door de aard van uw handicap kan de situatie niet opgevangen worden door uw sociaal netwerk, de reguliere hulpverlening of reguliere crisisopvang.
  Om een oplossing te zoeken voor uw noodsituatie mag u zich niet beperken tot de sector van personen met een handicap. U moet ook nagaan of er ondersteuning mogelijk is binnen uw sociaal netwerk, in de gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdbijstand … Enkel als reguliere hulpverlening niet mogelijk is om u zorg en ondersteuning te bieden, kunt u een aanvraag voor een persoonsvolgend budget in het kader van een noodsituatie indienen.

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.