Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 2: aanvraag tijdelijk persoonsvolgend budget (PVB) via noodsituatie

Om uw situatie als noodsituatie te laten erkennen, moet u het formulier Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie(opent dialoogvenster) invullen en indienen. Dat document moet ondertekend worden door de persoon met een handicap en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger of (voorlopig) bewindvoerder.

Als u nog niet gekend bent als persoon met een handicap bij het VAPH, dan moet uw handicap aangetoond worden aan de hand van een medisch attest (bijvoorbeeld van een huisarts) of een attest aangeleverd door een (door het VAPH) erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk ...

Het is belangrijk dat u onderaan in het formulier aankruist welke totale ondersteuning u onmiddellijk nodig hebt. Als u al ondersteuning krijgt, moet u dus nagaan hoeveel ondersteuning u in het totaal nodig hebt. De ondersteuningsvormen kunnen zowel in een residentiële setting als in uw thuissituatie georganiseerd worden. U kunt kiezen uit de volgende ondersteuningsvormen:

  • woonondersteuningopent dialoogvenster: deze ondersteuningsvorm kunt u kiezen als u voornamelijk ‘s avonds en/of ‘s nachts ondersteuning nodig hebt. Het is daarbij ook mogelijk om beperkte praktische ondersteuning overdag te organiseren.
  • dagondersteuningopent dialoogvenster: bij deze ondersteuningsvorm kunt u de ondersteuning overdag organiseren, al dan niet aangevuld met beperkte ondersteuning ‘s avonds of ‘s nachts. Het gaat daarbij voornamelijk over bv een persoonlijk assistent overdag of een zinvolle dagbesteding.
  • dag- en woonondersteuning: hiermee geeft u aan dat u zowel ‘s nachts als overdag ondersteuning nodig hebt. De manier waarop die ondersteuning georganiseerd wordt, kiest u zelf.
  • individuele ondersteuning is minder frequente ondersteuning in uw thuissituatie. Deze ondersteuningsvorm kunt u kiezen als u slechts een aantal uren per week of per dag ondersteuning nodig hebt.

U bezorgt het papieren formulier per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats of u vult het digitaal formulier in via mijnvaph.beopent dialoogvenster. Het medisch attest moet u bezorgen via de post.

Opgelet

Als het medisch attest ontbreekt of het formulier niet juist ondertekend is, krijgt u twee weken de tijd om de documenten opnieuw over te maken aan het VAPH. De aanvraag noodsituatie zal stopgezet worden als de ontbrekende informatie niet aangeleverd wordt binnen twee weken na de indiening van de aanvraag noodsituatie.

Dien het formulier in via Mijn VAPH

Formulieren

Publicaties

maart 2021

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.