Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 2: aanvraag tijdelijk persoonsvolgend budget (PVB) via noodsituatie

Om uw situatie als noodsituatie te laten erkennen, moet u het formulier Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie(opent dialoogvenster) invullen en indienen. Dat document moet ondertekend worden door de persoon met een handicap en zijn wettelijk vertegenwoordiger of (voorlopig) bewindvoerder.

Als u nog niet gekend bent als persoon met een handicap bij het VAPH, dan moet uw handicap aangetoond worden aan de hand van een medisch attest (bijvoorbeeld van een huisarts) of een attest aangeleverd door een (door het VAPH) erkend multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster. Dat attest moet u bijvoegen bij het formulier.

U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk ...

U moet het formulier bezorgen aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. Dat kan zowel via de post als via mijnvaph.beopent dialoogvenster.

Opgelet

Als het medisch attest ontbreekt of het formulier niet juist ondertekend is, krijgt u twee weken de tijd om de documenten opnieuw over te maken aan het VAPH. De aanvraag noodsituatie zal stopgezet worden als de ontbrekende informatie niet aangeleverd wordt binnen twee weken na de indiening van de aanvraag noodsituatie.

Dien het formulier in via Mijn VAPH

Formulieren

Publicaties

september 2017

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.