Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 4: aanvraag persoonsvolgend budget (PVB) na noodsituatie

Bij de goedkeuring van uw noodsituatie stuurt het VAPH u het formulier Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatieopent dialoogvenster.

Als u van mening bent dat uw noodsituatie na 22 weken niet voorbij zal zijn, dan kunt u dat formulier binnen de tien weken ingevuld bezorgen aan het VAPH via de post. U kunt het formulier zelf invullen of u kunt hulp vragen aan een persoon naar keuze. Dat kan een hulpverlener zijn, iemand uit uw sociaal netwerk ...

Formulieren

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.