Persoonlijke budgetten

Het VAPH biedt budgetten op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen.

Overstappen van persoonlijke-assistentiebudget naar persoonsvolgend budget?

Welke procedure moeten minderjarigen met een handicap doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige?

Direct naar

Woon- en leefkosten

Alle houders van een persoonsvolgend budget die gebruikmaken van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder moeten vanaf 1 januari 2021 woon- en leefkosten betalen. 

Gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen: correctiefase 2

Op 1 januari 2020 werden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

laptop met beeld van mijnvaph.be

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.