Persoonsvolgend budget [PVB]

Procedure noodsituatie stap 5: beoordeling tijdelijkheid noodsituatie door VAPH

Aan de hand van het formulier Aanvraag van een persoonsvolgend budget na noodsituatieopent dialoogvenster beoordeelt het VAPH of uw noodsituatie al dan niet van tijdelijke aard is. 

Als uw noodsitutatie van tijdelijke aard is, dan wordt het budget waarmee u ondersteuning kunt inkopen, stopgezet na afloop van de noodsituatie (22 weken).

Als uw noodsituatie niet van tijdelijke aard is, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.

Om aanspraak te maken op een persoonsvolgend budget, moet ten laatste op het einde van de 22 weken noodsituatie uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH ingediend zijn aan de hand van een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster en een multidisciplinair verslag.

Wanneer het ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag niet binnen die 22 weken klaar zijn, zal het VAPH, rekening houdend met uw situatie, een voorlopig budget vrijhouden om uw ondersteuning te kunnen verderzetten tot u de procedure hebt afgerond. Dat voorlopig budget kan maximaal voor een periode van 12 maanden ter beschikking gesteld worden.

Publicaties

juni 2019

In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.