Documenten voor multidisciplinaire teams

424 documenten
24/5/2019

Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap

mei 2019

Om het meest geschikte omgevingsbedieningssysteem te kiezen, moet rekening gehouden worden met wat de gebruiker precies zelfstandig wil bedienen, waar hij dat allemaal wil doen en over welke mogelijkheden hij beschikt om een aangepaste bediening te gebruiken. Die analyse moet gebeuren daar waar de omgevingsbediening zal gebruikt worden (thuis, in de voorziening, elders …).

Een checklist kan een hulpmiddel zijn om de nodige gegevens te verzamelen.

09/5/2019

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

08/5/2019

Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen om door het VAPH erkend te worden als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp die globale individuele ondersteuning organiseert.