Documenten voor multidisciplinaire teams

423 documenten
08/12/2017

Ministerieel besluit tot bepaling van het L-urencontingent voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin   

08/12/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 over de erkenning en subsidiëring van observatie-, diagnose- en behandelingsunits

01/12/2017

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

24/11/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units van geïnterneerden

08/11/2017

Er worden een aantal aanpassingen aan de refertelijst ingevoerd. Die aanpassingen zullen gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1/12/2017. U vindt een overzicht van de aanpassingen in deze infonota. De aanpassingen worden opgedeeld volgens het domein waaronder ze zullen voorkomen in de refertelijst.

04/9/2017

Elke actieve zorgvraag op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) werd vertaald naar een persoonsvolgend budget. De beslissing tot toewijzing van het persoonsvolgend budget in kader van de tweede transitiefase van de CRZ treedt in voege op 1 oktober 2017.

september 2017

In dit formulier noteert u de hoogte, breedte en diepte van de rolstoel met de rolstoelgebruiker erin. Die maatgegevens moeten gekend zijn om een rolstoelgebruiker te vervoeren in de juiste aangepaste auto.

03/8/2017

In deze infonota wordt de aandacht gevestigd op een belangrijke aanpassing in de infowijzer. Door de toevoeging van concrete richtlijnen bij de verschillende modules van het basisdossier wordt aan de multidisciplinaire teams (MDTís) een handvat geboden ter ondersteuning bij het invullen van het modulair basisdossier.

17/7/2017

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’.