Documenten voor multidisciplinaire teams

424 documenten
17/7/2017

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’.

14/7/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap.

01/7/2017

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2017)

12/5/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten.

28/3/2017

De overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige wordt in deze infonota toegelicht voor de verschillende groepen jongvolwassenen die stapsgewijs in aanmerking komen voor zorgcontinuïteit.

10/3/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden.

20/2/2017

Ministerieel Besluit van 20 februari 2017 tot regeling van de dagondersteuning die wordt geboden door groenezorginitiatieven.

13/2/2017

Ministerieel Besluit van 13 februari 2017 over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.

10/2/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 over de regels betreffende de toekenning van een eenmalige subsidie aan verenigingen voor personen met een handicap om personen met een handicap te informeren over persoonsvolgende financiering