Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Grootte van de ondersteuningskloof

Beschrijving van de huidige woonsituatie en dagbesteding van de persoon

  • Schep in eenvoudige taal een goed beeld van de cliënt en de aard van de problematiek, zeker als er geen module A wordt ingediend samen met module C.
  • Geef een degelijke omschrijving van de huidige situatie en dat zowel overdag als 's nachts. Probeer een omschrijving te geven die noch te gedetailleerd, noch te algemeen is. Het is bijvoorbeeld niet nodig om per tijdstip van de dag aan te geven wat de persoon met een handicap doet en met welke hulp.
  • Omschrijf ook bepaalde wijzigingen die zich zullen voordoen in de huidige ondersteuning (bv.: school die afloopt, ondersteuning door de voorziening die stopt) alsook de termijn waarbinnen die veranderingen zich zullen voordoen of de einddatum van de ondersteuning.

Voorbeelden

"De persoon verblijft sinds twee maanden voor de aanvraag bij een tante." in plaats van "De persoon is sinds kort verhuisd.".

"Mama moet ontslag nemen om zorgen op te nemen." in plaats van "De situatie wordt stilaan moeilijker.".

Beschrijving van de huidige ondersteuning die de persoon krijgt (zowel van mantelzorgers/vrijwilligers als professionelen)

  • Omschrijf duidelijk uit wie het sociaal netwerk en/of de professionele hulpverlening bestaat (en hun leeftijd) en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden.
  • Beschrijf eventuele problemen, mogelijkheden en sterktes van het netwerk: wat kan de zorgvrager zelf nog en welke ondersteuning wordt door het netwerk of professionele hulpverlening opgenomen.
  • Als er nog andere ondersteuningsvormen zijn (bv.: tegemoetkomingen), vermeld die dan.
  • Als een persoon ondersteund wordt door een MFC, moet u concreet beschrijven wat die ondersteuning inhoudt en met welke frequentie die geboden wordt (bv. de persoon krijgt vijf dagen schoolaanvullende dagopvang).

Beschrijving van de gewenste ondersteuning

  • Beschrijf wat er exact nodig is aan individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning … (soort begeleiding en intensiteit). Omschrijf duidelijk in hoeverre de aangevraagde ondersteuning ervoor zorgt dat de zorgvrager op gewenste wijze kan leven.

Samen met de opstart van de Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) worden ook nieuwe prioriteringscriteria in gebruik genomen. Deze nieuwe criteria zijn van toepassing voor dossiers die vervolledigd werden na 17 juli 2020. Meer uitleg over de nieuwe criteria vindt u op de pagina beoordeling aanvraag. Module C (checklist prioritering) blijft voorlopig nagenoeg ongewijzigd. Op termijn zal module C verder geoptimaliseerd worden, waarbij ook een gerichtere afstemming op de nieuwe prioriteringscriteria zal gebeuren. Deze afstemming zal hoofdzakelijk leiden tot een herstructurering van de huidige vragen in de module.