Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Herevaluatie

Er is sprake van een herevaluatie wanneer de persoon in het verleden al een prioriteitengroep kreeg toegekend, maar wenst dat de bepaling van die prioriteitengroep wordt herbekeken door de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster omwille van een wijziging in zijn situatie. In dat geval moet u in het luik 'herevaluatie' motiveren waarom de prioriteitengroep opnieuw beoordeeld moet worden door de RPC (bv. ten gevolge van een wijziging in de situatie). De overige vragen in de checklist moeten ingevuld worden op basis van de huidige situatie van de cliënt.

  • Indien mogelijk kan informatie uit de voorgaande checklist prioritering gekopieerd en bewerkt worden.
  • Verduidelijk in het veld ‘Algemene opmerkingen’ kort wat de aanleiding was voor de herevaluatie.
  • Voeg per vraag de actuele wijzigingen toe onder de voorgaande informatie. Als er bij een bepaalde vraag geen wijzigingen zijn, maak dat dan duidelijk.
  • Bij de overige procedures kan in het veld ‘Algemene opmerkingen’ eventueel algemene informatie die relevant is voor de vraag genoteerd worden die overkoepelend is aan de andere vragen. Dit veld is echter geen verplicht veld.
  • Binnen het scherm ‘Herevaluatie’ moet u ‘ja’ aanduiden voor alle dossiers waarbij reeds een vraag werd ingedeeld in een prioriteitengroep. In het vrije tekstveld kan de aanleiding voor herevaluatie verduidelijkt worden.