Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Herevaluatie

Er is sprake van een herevaluatie wanneer de vraag van de persoon in het verleden al in een prioriteitengroep werd ingedeeld, maar de persoon wenst dat de bepaling van die prioriteitengroep wordt herbekeken door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. In dat geval moet u in het luik 'herevaluatie' motiveren waarom de prioriteitengroep opnieuw beoordeeld moet worden door de VTC (bv. ten gevolge van een wijziging in de situatie). 

  • Binnen het scherm ‘Herevaluatie’ moet u ‘ja’ aanduiden voor alle dossiers waarbij reeds een vraag werd ingedeeld in een prioriteitengroep. In het vrije tekstveld kan de aanleiding voor herevaluatie verduidelijkt worden.
  • De overige vragen in de checklist moeten ingevuld worden op basis van de huidige situatie van de cliënt. Indien mogelijk kan informatie uit de voorgaande checklist prioritering gekopieerd en bewerkt worden. Voeg per vraag dan zeker de actuele wijzigingen toe onder de voorgaande informatie. Als er bij een bepaalde vraag geen wijzigingen zijn, maak dat dan ook duidelijk.