Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Maatschappelijke noodzaak

Er is sprake van maatschappelijke noodzaakopent dialoogvenster wanneer er ernstig misbruik of ernstige verwaarlozing wordt vastgesteld in de situatie van de persoon met een handicap. U moet altijd de volledige checklist prioritering invullen, ongeacht of u de situatie als maatschappelijke noodzaak beoordeelt of niet. Zo kan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster onmiddellijk een prioriteitengroep toekennen als de commissie oordeelt dat er geen maatschappelijke noodzaak is, zonder extra informatie bij u te moeten opvragen.

Volgende tips kunnen helpen:

  • Situaties waarin er sprake is van misbruik of verwaarlozing in een professionele context, komen niet in aanmerking voor de procedure maatschappelijke noodzaak.
  • Maatschappelijke noodzaak gaat altijd over situaties waarin iets fout loopt in de relatie tussen de persoon met handicap en zijn netwerk. Met andere woorden: de persoon met handicap misbruikt een mantelzorger of een mantelzorger misbruikt of verwaarloost een persoon met een handicap.
  • Geef een degelijke omschrijving van de feiten die zijn voorgevallen en concrete voorbeelden van de situatie. Verder wordt aangeraden om bij maatschappelijke noodzaak de eventuele stavingsstukken zoveel als mogelijk toe te voegen aan de checklist prioritering via de bijlage (bv. een proces-verbaal van de politie).