Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Stap 3: budgetcategorie bepalen

Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie. Een vergelijking van beide budgetcategorieën levert uiteindelijk de toe te wijzen budgetcategorie op.

Stap 3a: Bepalen van de gevraagde budgetcategorie

Zoals reeds eerder vermeld (bij stap 1b), kan de gevraagde budgetcategorie pas worden bepaald nadat de juiste methode van objectivering door het MDT werd bepaald (beschrijvende objectivering of objectivering door ZZI). In diezelfde stap 1b wordt reeds ingegaan op de bepaling van het totaalgewicht van de vraag aan de hand van de basisgewichten.

Indien beschrijvende informatie volstond als methode van objectivering, dan wordt het totaalgewicht van de vraag berekend aan de hand van de basisgewichten in de tabel zoals bij stap 1b.

Indien een ZZI gebruikt werd als methode van objectivering, dan kunnen voor de globale ondersteuningsfuncties (dag- en woonondersteuning) ook hogere gewichten gehanteerd worden voor bepaalde zorgzwaarteprofielen.

Het gewicht dat moet gebruikt worden hangt dan af van de resultaten van het ZZI, met name de B- en P-waarden. Merk op: Indien de berekende B/P-waarde lager ligt dan B3/P3, dan zal er voor woonondersteuning een gewicht van 0 gegeven worden. De redenering hierachter is dat enkel personen met een zorgzwaarteprofiel vanaf B3/P3 nood hebben aan deze ondersteuningsfunctie. Een B3/P3 profiel staat voor een persoon die dagelijkse ondersteuning nodig heeft en die iemand moet kunnen oproepen die onmiddellijk fysiek aanwezig kan zijn.

Voorbeeld

Een persoon vraag 7 dagen dagondersteuning en 7 nachten woonondersteuning in het ondersteuningsplan PVB. Wanneer de basisgewichten worden toegepast, wordt er aanvankelijk een gevraagde budgetcategorie van V berekend in stap 1b.

Na objectivering van de ondersteuningsnood met een ZZI blijkt een zorgzwaarteprofiel van B4/P5. Dit is een zorgzwaarteprofiel dat hoger ligt dan B3/P3. Dus de gevraagde budgetcategorie kan nu berekend worden op basis van de hogere gewichten in de tabel. Voor dagondersteuning wordt nu gerekend met een gewicht van 2,4 en voor woonondersteuning met een gewicht van 3,00. Indien beide vermenigvuldigd worden met de gevraagde frequenties (beiden 7) resulteert dit in een totaalgewicht van 37,8, wat omgezet kan worden naar een budgetcategorie van VIII.

Stap 3b: Geobjectiveerde budgetcategorie bepalen

Wanneer de ondersteuningsnood werd geobjectiveerd aan de hand van een beschrijvende objectivering, schat u de geobjectiveerde budgetcategorie in. Op basis van beschrijvende informatie kunt u echter enkel een geobjectiveerde budgethoogte bepalen tussen budgetcategorie I en IV. Als u van mening bent dat de persoon op basis van de objectivering recht heeft op budgetcategorie V of hoger, moet er een ZZI worden afgenomen.

Bij de afname van het ZZI wordt de geobjectiveerde budgethoogte bepaald op basis van de B- en P-waarden die als resultaat van het ZZI bekomen worden. Welke geobjectiveerde budgetcategorie correspondeert met welke combinatie van B- en P-waarden, kunt u aflezen in de tabel budgetcategoriën, gewichten, zorgzwaarte en vereiste objectivering bij stap 1b

Stap 3c: Toe te wijzen budgetcategorie bepalen

De toegewezen budgetcategorie wordt als volgt bepaald:

  • Als de gevraagde budgetcategorie hoger is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de geobjectiveerde budgetcategorie toegewezen.
  • Als de gevraagde budgetcategorie lager is dan de geobjectiveerde budgetcategorie, dan wordt de gevraagde budgetcategorie toegewezen

Bij die redenering wordt rekening gehouden met twee basispremissen: Een persoon met een handicap krijgt niet meer budget dan wat hij vraagt en hij krijgt niet meer budget dan wat hij nodig heeft op basis van zijn zorgzwaarteprofiel.