Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Opleiding ZZI voor nieuwe inschalers

Deze opleiding is bedoeld voor MDT-medewerkers die het zorgzwaarte-instrument (ZZI) willen leren afnemen. Om te mogen deelnemen aan de opleiding, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • beschikken over een van de volgende diploma's:
  • bachelor of master in de gedrags-, sociale of psychosociale wetenschappen
  • bachelor of master in de ergotherapeutische wetenschappen
 • werkzaam zijn bij een erkend MDT

Ervaring en voeling met personen met een handicap en psychodiagnostiek vormen een grote meerwaarde voor de opleiding.

Na de opleiding bent u geregistreerd als een erkend inschaler van het ZZI.

Om iedereen de kans te geven tijdig opgeleid te kunnen worden, vragen wij om enkel MDT-medewerkers die al in dienst zijn, in te schrijven.

Programma

De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen met daartussen twee proefafnames of oefeninschalingen.

Tijdens de opleidingsdag komen de volgende zaken aan bod:

 • het inschalerstraject
 • het algemene kader van het zorgzwaarte-instrument (ZZI): visie, zorgzwaarte, plaats binnen PVF enzovoort
 • de praktische aanpak van een zorgzwaarte-inschaling
 • de modules van het ZZI
 • de B/P-waarden
 • oefeningen aan de hand van casussen

Na de opleidingsdag moet u twee oefeninschalingen afnemen. Daarbij gaat u door middel van het ZZI een gesprek aan over de ondersteuningsnoden van een persoon met een handicap. Een goede oefeninschaling voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • korte observatie van de persoon met een handicap gedurende 30 minuten (al dan niet tijdens de inschaling)
 • gesprek met twee informanten die u meer informatie kunnen geven over de ondersteuningsnoden van de persoon met een handicap. Ze moeten de persoon met een handicap minstens 6 maanden kennen

Let op, zonder de twee oefeninschalingen kunt u niet deelnemen aan de terugkomdag. U zoekt dus best tijdig naar personen om de oefeninschaling bij af te nemen.

De oefeninschaling telt niet mee als geldige inschaling. Als het niet mogelijk is om iemand te vinden voor de oefeninschalingen, contacteer dan indicatiestelling@vaph.be om op zoek te gaan naar alternatieven.

Tijdens de terugkomdag bespreken we de oefeninschalingen en nog enkele praktische zaken.

Data