Multifunctionele centra [MFC]

Documenten voor multifunctionele centra

313 documenten
25/5/2018

Vanaf het voorschot juli 2018 wordt de berekeningsmethodiek gewijzigd voor het luik van de vergunde zorgaanbieder. De berekening wordt niet langer gebaseered op de oude FAM-erkenning, maar wordt gebaseerd op de voucherregistratie in de GIR en de organisatiegebonden punten.

23/5/2018

Handleiding en richtlijnen voor het indienen van het voorschot in de webapplicatie Isis