Multifunctionele centra [MFC]

Documenten voor multifunctionele centra

313 documenten
27/7/2018

In de maanden juli en augustus worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd.

20/7/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 over de bemiddeling, de afstemming en de planning van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap

09/7/2018

Het omgaan met beroepsgeheim in de praktijk roept in verschillende sectoren veel vragen op. Op vraag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelde het Instituut voor Sociaal Recht van KU-Leuven daarom vijf wegwijzers.

06/7/2018

Ministerieel besluit van 6 juli 2018 tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

03/7/2018

Ministerieel besluit van 3 juli 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

01/7/2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2018)

22/6/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

21/6/2018

Ministerieel besluit van 21 juni 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers