Persoonsvolgende financiering voor professionelen

Informatie over persoonsvolgende financiering

Sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering zet het VAPH volop in om alle betrokken partners te informeren.

Een overzicht van een aantal infosessies voor professionelen en bijhorende presentaties. Sommige infosessies werden opgenomen. De filmopnames vindt u ook terug op de pagina's van de infosessies.

Het VAPH organiseerde in samenwerking met de bijstandsorganisaties absoluut vzw, alin vzw en Onafhankelijk Leven vzw in het najaar van 2016 provinciale informatiesessies over het persoonsvolgend budget. We lichtten toe hoe u uw budget kunt besteden, welke administratieve verplichtingen er zijn en wie u kan helpen met uw budget.