Persoonsvolgende financiering voor professionelen
Voor VAPH-professionelen

Infosessie transitie maart 2018

In maart 2018 werden er drie infosessies georganiseerd voor vergunde zorgaanbieders. Tijdens die sessies werden er topics besproken die belangrijk zijn voor de vergunde zorgaanbieders: transitie ZIN met correctie fase1 en 2, afrekeningen vouchers 2017, aanpassingen aan voorschotcyclus 2018 en beheersmaatregelen.

De presentaties geven de informatie weer zoals gekend op datum van de infosessie.

De informatie is - waar van toepassing - onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving of de operationalisering ervan.

Presentaties