Persoonsvolgende financiering voor professionelen

Infosessies voor diensten ondersteuningsplan, diensten maatschappelijk werk, gebruikersorganisaties en eerstelijnsdiensten verbonden aan een multidisciplinair team (8 tot 18 maart 2016)

In maart 2016 werden 10 infosessies van een halve dag georganiseerd voor de medewerkers van de diensten ondersteuningsplan (DOP’s), de diensten maatschappelijk werk (DMW’s), de gebruikersorganisaties en de eerstelijnsdiensten die verbonden zijn aan een multidisciplinair team (MDT). Tijdens de infosessie kwamen het proces toeleiding en het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) aan bod.

De presentaties geven de informatie weer zoals gekend op datum van de infosessie

De informatie is - waar van toepassing - onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving of de operationalisering ervan.

Presentatie