Persoonsvolgende financiering voor professionelen

Vorming in functie van de regionale prioriteitencommissies (RPC) (april 2016)

In samenwerking met de Coördinatiepunten Handicap organiseerde het VAPH vormingen voor de leden van de Regionale Prioriteitencommissies (RPC), de leden van de Heroverwegingscommissies (HOC) en de artsen bij het VAPH. Tussen 11 en 21 april werd in iedere provincie een vorming voorzien omtrent de nieuwe prioriteringsopdracht voor RPC’s. Tijdens de vorming werd er stilgestaan bij de rol van prioritering in het PVF-proces, de opdracht die RPC’s vervullen m.b.t. prioritering (voorstelling van voorbeeldcasus) en de vernieuwde werking van de RPC’s.

Een 150-tal deelnemers werden persoonlijk uitgenodigd voor deze vorming.