Persoonsvolgende financiering voor professionelen
Voor VAPH-professionelen

Infosessie transitie naar PVF voor zorgaanbieders (maart 2017)

Op deze infosessie, bedoeld voor zorgaanbieders, kwamen volgende zaken aan bod:

  • methodiek van de transitie-oefening
  • info rond voorschotten en afrekeningen
  • een stand van zaken over de ge├»ntegreerde registratietool

De presentaties geven de informatie weer zoals gekend op datum van het afstemmingsoverleg.

De informatie is - waar van toepassing - onder voorbehoud van het verder vormgeven van regelgeving of de operationalisering ervan.

Presentaties