Raadgevend comité

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan bij het VAPH. Het comité geeft advies op vraag van de administrateur-generaal, maar kan dat ook op eigen initiatief doen. Het kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.

Bekijk de adviezen van het raadgevend comité.

Samenstelling

Het raadgevend comité bestaat uit vertegenwoordigers van het beleidsveld, dat wil zeggen van:

 • de gebruikers (de personen met een handicap)
 • de diensten en voorzieningen
 • de werknemers van de diensten en voorzieningen

In het raadgevend comité zetelen ook zes onafhankelijke deskundigen.

Voorzitter

 • Jean-Pierre Van Baelen

Ondervoorzitters

 • Sophie Beyers
 • Ingrid Borré

Leden

 • Eric Avonts
 • Jan-Piet Bauwens
 • Jef Breda
 • Anita Cautaers
 • Claudia Claes
 • Fatiha Dahmani
 • Koenraad Depauw
 • Maaike Geryl
 • Stijn Gryp
 • Nadia Hadad
 • Bjorn Ramaekers
 • Bernadette Rutjes
 • Bart Sabbe
 • Diane Serneels
 • Bram Van Braeckevelt
 • Lien Van De Wiel
 • Marieke Van Gils
 • Werner Van Mierlo
 • Bert Van Rumst
 • Ingrid Van Ruyskensveld
 • Hugo Verhoeven

Plaatsvervangers

 • Laïla Aissa
 • Johan Decruynaere
 • Ria De Keyser
 • Nadia Dekoning
 • Bart D'herde
 • Sofie Diels
 • Koen Dries
 • Pierre Gyselinck
 • Stijn Heuvelmans
 • Kristien Merckx
 • Reinhart Niesten
 • Marc Pattyn
 • Mark Selleslach
 • Johan Timperman
 • Cornelis Van Damme
 • Jacinta Van De Wal
 • Marc Verlodt
 • Johan Vermeeren