Stand van zaken vaccinatiestrategie binnen de VAPH-sector

Binnen de sector personen met een handicap werden speciale regelingen getroffen om gebruikers van collectieve voorzieningen in groep te vaccineren. Vanaf februari tot en met april konden meerderjarige gebruikers en zorgpersoneel in residentiële settings zich als eerste binnen de VAPH-sector laten vaccineren. Vanaf april konden ook de gebruikers van dagcentra voor volwassenen en de voormalige diensten zelfstandig wonen via groepsvaccinaties in de voorziening gevaccineerd worden. Parallel kregen alle personeelsleden met zorgcontacten de mogelijkheid zich  prioritair te laten vaccineren in de vaccinatiecentra. Sinds de uitbreiding van de vaccinatiestrategie naar minderjarigen, is er een regeling uitgewerkt om jongeren (12- tot en met 17- jarigen) die ondersteund worden in een multifunctioneel centrum collectief te vaccineren. De multifunctionele centra kunnen hierover afspraken maken met het plaatselijke vaccinatiecentrum.
De beslissing om gebruikers van collectieve voorzieningen prioritair te vaccineren, is genomen door de Taskforce vaccinatie vanwege de gevoeligheid voor uitbraken in collectieve settings. Dit in combinatie met de vaak kwetsbare personen die gebruik maken van die collectiviteiten. 

Voor personen met een handicap die geen gebruik maken van een collectief ondersteuningsaanbod en hun netwerk gelden de afspraken voor vaccinatie zoals voor de algemene bevolking. Daarbij wordt een prioritering gehanteerd volgens leeftijd en risicoprofiel. Velen zullen ondertussen reeds uitgenodigd zijn, een eerste dosis ontvangen hebben of zelfs al volledig gevaccineerd zijn. Meer informatie over de vaccinatiestrategie voor de algemene bevolking kunt u lezen op www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer.

Ook na vaccinatie van de collectiviteiten binnen de VAPH-sector moeten de preventieve en hygiënische maatregelen nog steeds gerespecteerd worden. Het VAPH communiceert welke versoepelingen wanneer mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de algemene epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in de samenleving. 

De versoepelingen zullen terug te vinden zijn via de algemene coronapagina van het VAPH.

Informatie over het vaccin en sensibilisering

Om zo snel mogelijk opnieuw te kunnen leven zoals vroeger, vóór corona, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Het VAPH roept daarom nogmaals de directies op om zoveel mogelijk te sensibiliseren over de COVID-19- vaccinaties. 

Er is campagnemateriaal beschikbaar op www.laatjevaccineren.be/campagnecovid-19-vaccinatie.

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het VAPH via 02 249 36 66 of via vaccinatie@vaph.be.

Deze pagina werd gepubliceerd op 14 juli 2021.

Documenten

INF/21/16 - Bijkomende informatie doelgroep vaccinatiestrategie collectieve voorzieningen

Infonota - INF/21/62 Vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure- Update 18-06

Infonota - INF/21/74 Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure