meisje in een klimrek

RTH-ondersteuning of via MFC?

ONDERSTEUNING AANVRAGEN OF NIET?

Af en toe ondersteuning of intensief

Voor wie af en toe nood heeft aan ondersteuning is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve ondersteuning kan een aanvraag indienen voor opvang, verblijf of begeleiding in of door een multifunctioneel centrum.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Ondersteuning van een multifunctioneel centrum

Het video transcript komt hier