vrouw en man met handicap op driewielers

RTH-ondersteuning of via PVB

ONDERSTEUNING AANVRAGEN OF NIET?

Af en toe ondersteuning of intensief

Als u af en toe ondersteuning nodig hebt, kunt u terecht bij rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor intensieve ondersteuning moet u een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Persoonsvolgend budget