“Dan glimmen ze van trots, en terecht!”

"Het mooie aan begeleid werken is dat alles vertrekt vanuit de vraag van de persoon met een handicap", stelt coördinator Liesbet Billiet.

 

Mijn naam is Liesbet Billiet, ik ben coördinator van vzw Ithaka, een coachingscentrum in Oostende voor mensen met een beperking. Wij vinden het feit dat mensen kunnen gaan werken van onschatbare waarde en vooral gaan wij aan de slag met mensen die begeleid werk willen gaan doen. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen vanuit hun talenten en hun dromen eigenlijk ook een zinvolle bijdrage kunnen doen aan de maatschappij. We proberen altijd vanuit de droom, de wens van mensen een job te vinden die past bij hun talenten, waardoor ze ook sociale contacten krijgen, in een netwerk opgenomen worden, echt een zinvolle bijdrage kunnen doen aan die maatschappij. We hebben ongeveer een vijftigtal begeleid werkers die op een tachtigtal plaatsen in en rond Oostende aan de slag zijn. Ithaka is gestart in 1993 en dan zijn ook de eerste begeleid werkers opgestart. Dat waren een aantal mensen die afgestudeerd waren van BuSO onderwijs en die eigenlijk heel graag wilden gewoon werk gaan doen, net zoals hun broer en zus in de maatschappij. We hebben feest gevierd rond de begeleid werkers want er zijn een drietal cliënten hier die 26 jaar op dezelfde begeleid werkplaats aan de slag zijn en dat mocht wel eens in de bloemetjes gezet worden. Meer info over dit thema kan je lezen in het volgende magazine van Sterk.