“We hadden nooit gedacht dat dit ons kon overkomen”

De geboorte van Finn, zoontje van Astrid Soete en Miguel Verhasselt verliep niet probleemloos. De start was moeilijk. Kookos, een team dat ondersteuning biedt aan ouders van een kind met een ongewone start, sprong in de bres.

 

Kortdurende Ondersteuning aan Ouders van Kinderen met een Ongewone Start (Kookos)

Astrid en Miguel, ouders van Finn

Onze Finn is op 26 weken geboren. Dus 3 maand te vroeg. We hebben heel goede begeleiding gehad in het ziekenhuis van het personeel en van de psycholoog. Maar toen we aan het werken waren aan het ontslag uit het ziekenhuis, hadden ze ons aangeraden om ook contact op te nemen met Kookos om ons verder te begeleiden thuis. Dat was heel breed, gaande van begeleiding naar de ouders toe – de ondersteuning die wij nodig hadden, luisteren naar ons, alsook nuttige tips in verband met Finn: zijn ontwikkeling bijvoorbeeld of hoe we konden communiceren met hem, hoe hij communiceerde met ons. Via filmpjes bijvoorbeeld. De filmpjes werken eigenlijk als volgt. Finn werd bij ons gezet op de schoot en gedurende een minuut of twee minuten werden wij gefilmd en werd er gekeken naar wat hij deed en hoe wij daarop inspeelden. Als hij naar iets keek, dan gingen wij bijvoorbeeld zeggen: ‘Naar wat kijk je?’. Of een boekje lezen of iets dat hij leuk vond. Als zijn mimiek veranderde, dan speelden wij daarop in en dan gingen we echt kijken van hoe reageert hij daarop of wat doet hij juist? Met die informatie en hoe gaan wij daarmee om. In een eerste fase werd ook niet gezegd van je moet dit doen of dat doen. Er werd gewoon gekeken hoe je daar natuurlijk mee om ging. Achteraf krijg je dan het filmpje terug te zien en dan gingen ze echt zo stap voor stap erdoor. ‘Kijk, dat doet uw kind. Bijvoorbeeld, daar lacht hij of daar trekt hij zijn ogen harder open. En hoe jij daarop reageert. Eigenlijk is dat contact zoeken. En echt stap voor stap gaan kijken hoe dat contact verloopt. Op dat moment leer je ook hoe het kind contact zoekt me u en hoe je daarop kan inspelen. We zijn op 2 september naar huis gegaan na 3 maanden ziekenhuis en kort daarna is Kookos opgestart bij ons thuis. We hebben eerst een kennismaking gehad met Sandra en Sarah om een beetje te laten zien wat ze eigenlijk gingen doen. En dan daarna is Sarah op vraag van ons langsgekomen. In het begin was dat elke week denk ik of elke twee weken. Wel redelijk kort en naar gelang het traject vordert wordt er gekeken of het nog nodig is om zo vaak te komen. Kunnen we een beetje langer wachten? Ik denk tegen het einde was het om de maand ongeveer. En dan merkten we dat zijn ontwikkeling goed aan het lopen was. Wij voelden ons ook zekerder en hebben zo geleidelijk aan afgebouwd. Ik denk dat we ongeveer iets minder dan een jaar met hun hebben samengewerkt. En dat heeft ons echt wel geholpen. Vooral om het vertrouwen op te bouwen naar Finn toe. We kwamen van ver. En te zien hoe hij groeit met steun van hen, dat is echt fijn.