Nieuw systeem voor woon- en leefkosten

In overleg transparante afspraken maken: een introductie in het systeem woon- en leefkosten

 

Ik ben Katrien Panis. Ik ben beleidsmedewerker bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en ik hou mij onder andere bezig met de overstap naar woon- en leefkosten. Bij de invoering van persoonsvolgende financiering is ervoor gekozen om afscheid te nemen van het oude bijdragesysteem. Vanaf 2017 betaalde iedereen dus zijn eigen woon- en leefkosten. Er was echter een overgangsperiode voor mensen die daarvoor al ondersteund werden, maar deze loopt af eind 2020. Dus vanaf 1 januari 2021 zal iedere persoon die gebruikt maakt van ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder instaan voor zijn eigen woon- en leefkosten. In de volgende Sterk komt de financieel directeur van Zonnelied vertellen hoe zij de overstap hebben gemaakt naar de woon- en leefkosten en hoe zij hun gebruikers daarbij hebben betrokken. Daarbij is het heel belangrijk geweest om een evenwicht te vinden tussen wat haalbaar was voor de zorgaanbieder enerzijds en de wensen en noden van de gebruikers daaromtrent. Belangrijk in heel de overstap naar woon- en leefkosten was de inspraak en de betrokkenheid van de gebruikers. Daarom is er ook een heel belangrijke rol weggelegd voor de collectieve overlegorganen binnen de organisaties. Deze zijn beter gekend als de gebruikersraden. Om hen te ondersteunen zijn er ook infoloketten opgericht. We laten in de volgende Sterk twee mensen aan het woord van deze infoloketten om te duiden wat hun ervaringen waren en welke vragen zij de afgelopen maanden hebben gekregen omtrent die woon- en leefkosten.