Wegwijzer VAPH-ondersteuning

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in uw buurt?

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.

U kunt zoeken naar:

  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

Bij de resultaten kunt u terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder.

U kunt zowel zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget als zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Het VAPH biedt via de wegwijzer een website waarin u gericht kunt zoeken naar de ondersteuning die u wilt, in uw gemeente of binnen uw regio. De adresgegevens van alle zorgaanbieders vindt u in het webluik Vind een organisatie.

Zoek het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders

Over de wegwijzer

De wegwijzer VAPH-ondersteuning bevat informatie van vergunde en erkende zorgaanbieders die hun aanbod via de wegwijzer willen bekendmaken. Daarbij gaat het zowel om de ondersteuning die gefinancierd kan worden met het persoonsvolgend budget als om rechtstreeks toegankelijke hulp. 

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de gegevens die ze in de wegwijzer invoeren. Ze zijn niet verplicht om hun beschikbaar aanbod bekend te maken.

Op dit ogenblik kunnen de zorgaanbieders die door het VAPH vergund zijn, hun aanbod via de wegwijzer bekendmaken. In de toekomst maakt het VAPH, samen met de partners uit de sector, werk van een platform waar zowel vraag als aanbod aan bod komen. Ook zullen alle zorgaanbieders in het kader van persoonsvolgende financiering hun aanbod via dat platform kunnen bekendmaken.

Voor informatie over de wegwijzer kunt u de PVF-infolijn contacteren.

U gebruikt best Internet Explorer 10 of hoger, Mozilla Firefox of Google Chrome om naar de wegwijzer VAPH-ondersteuning te surfen.