Wegwijzer VAPH-ondersteuning: beschikbare ondersteuning in uw buurt

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in uw buurt?

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.

U kunt zoeken naar:

  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

Bij de resultaten kunt u terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder.

U kunt zowel zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster als zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster.

Het VAPH biedt via de wegwijzer een website waarin u gericht kunt zoeken naar de ondersteuning die u wilt, in uw gemeente of binnen uw regio. De adresgegevens van alle zorgaanbieders vindt u in het webluik Adressen.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning

De wegwijzer VAPH-ondersteuning bevat informatie van vergunde en erkende zorgaanbieders die hun aanbod via de wegwijzer willen bekendmaken. Daarbij gaat het zowel om de ondersteuning die gefinancierd kan worden met het persoonsvolgend budget als om rechtstreeks toegankelijke hulp. 

De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de gegevens die ze in de wegwijzer invoeren. Ze zijn niet verplicht om hun beschikbaar aanbod bekend te maken.

Op dit ogenblik kunnen de zorgaanbieders die door het VAPH vergund zijn, hun aanbod via de wegwijzer bekendmaken. In de toekomst maakt het VAPH, samen met de partners uit de sector, werk van een platform waar zowel vraag als aanbod aan bod komen. Ook zullen alle zorgaanbieders in het kader van persoonsvolgende financiering hun aanbod via dat platform kunnen bekendmaken.

Voor informatie over de wegwijzer kunt u het VAPH contacteren.

U gebruikt best Internet Explorer 10 of hoger, Mozilla Firefox of Google Chrome om naar de wegwijzer VAPH-ondersteuning te surfen.

Direct naar

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

fietsers

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

een begeleider helpt twee jongjvolwassenen met koken

Organisaties

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert en registreert diensten en organisaties.