Zoeken

Filters

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp is geen aanvraag bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort nodig.

Handicapspecifieke ondersteuning die wordt aangeboden door een dienst of voorziening die daarvoor speciaal erkend is door het VAPH (een multifunctioneel centrum voor minderjarigen en een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen). Die ondersteuning moet aangevraagd worden. Het grootste verschil met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is de mate waarin de handicapspecifieke hulp kan gebruikt worden.