Begeleiding, dagopvang/dagondersteuning en verblijf/woonondersteuning

De VAPH-zorgaanbieders bieden ondersteuning aan personen met een handicap. Sommige organisaties zijn gericht op minderjarigen, anderen op meerderjarigen. Sommige ondersteuningsvormen zijn rechtstreeks toegankelijk, voor andere moet u een aanvraag indienen.

Van begeleiding tot verblijf

Begeleiding minder- en meerderjarigen

Hulp bij de organisatie van uw dagelijkse activiteiten

Bent u op zoek naar begeleiding zoals hulp bij de organisatie van uw huishouden, opvoedingsondersteuning voor uw kinderen, leren zelfstandig wonen ...?

Op aanvraag

Intensieve begeleiding

Wie nood heeft aan intensieve begeleiding, kan een aanvraag indienen voor begeleiding in of door een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen. 

Dagopvang of dagondersteuning minder- en meerderjarigen

Aangepaste dagopvang of dagondersteuning

Bent u op zoek naar een aangepaste dagopvang of dagondersteuning?

Op aanvraag

Intensieve dagopvang en dagondersteuning

Wie nood heeft aan intensieve begeleiding, kan een aanvraag indienen voor dagopvang in of door een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen.

Verblijf of woonondersteuning minder- en meerderjarigen

Opvang tijdens de nacht

Bent u op zoek naar opvang tijdens de nacht? Of hebt u intensieve ondersteuning nodig om alleen of in groep te wonen?

Op aanvraag

Intensief verblijf of woonondersteuning

Wie nood heeft aan intensief verblijf of intensieve woonondersteuning, kan een aanvraag indienen voor verblijf in een multifunctioneel centrum (minderjarigen) of een persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen. 

- Ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

Binnen de sector personen met een handicap bestaat er een specifiek aanbod voor geïnterneerde personen met een handicap. Het gaat om aangepaste dagbesteding in de gevangenis, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), ondersteuning vanuit forensische VAPH-units en ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp
Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis
Forensische VAPH-units
Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

 

foto van laptop

Uw persoonlijk dossier raadplegen via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen.

Direct naar

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Minderjarigen met een handicap moeten een procedure doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige. Die procedure verschilt naargelang de ondersteuning die ze als minderjarige van het VAPH krijgen en de ondersteuning die ze als meerderjarige willen aanvragen. De naadloze verderzetting van de VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen heet zorgcontinuïteit.

Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

man en vrouw in een yogahouding

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.