Ondersteuning voor meerderjarigen

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor meerderjarigen. U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf organiseren. Of u kunt praktische hulp inkopen om u te helpen bij het koken, bij het aankleden ... Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of voor een tolk voor doven en slechthorenden of voor verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs zijn mogelijk. 

Sommige vormen van ondersteuning zijn rechtstreeks toegankelijk. Voor andere vormen van ondersteuning moet u een aanvraag indienen.

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in uw buurt? In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.

Zoek het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders

Begeleiding

Bent u op zoek naar begeleiding zoals hulp bij de organisatie van uw huishouden, opvoedingsondersteuning voor uw kinderen, leren zelfstandig wonen ...?

Voor wie af en toe begeleiding nodig heeft, is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve begeleiding, kan een persoonsvolgend budget aanvragen.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Dagopvang

Bent u op zoek naar een aangepaste dagopvang of dagondersteuning?

Voor wie af en toe dagopvang nodig heeft, is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 91 dagen per jaar of 36 dagen in combinatie met overnachting. Wie nood heeft aan intensievere dagondersteuning, kan een persoonsvolgend budget aanvragen.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Verblijf of woonondersteuning

Bent u op zoek naar opvang tijdens de nacht? Of hebt u intensieve ondersteuning nodig om alleen of in groep te wonen?

Voor wie af en toe nood heeft aan een overnachting is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 61 nachten per jaar of 36 nachten in combinatie met  dagopvang. Wie nood heeft aan intensievere woonondersteuning kan een persoonsvolgend budget aanvragen.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Praktische hulp

Bent u op zoek naar praktische hulp van iemand bij het koken, om u te verplaatsen, om u aan te kleden ...?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Op elke leeftijd kan er een ‘vermoeden van een handicap’ zijn. Hebt u daar vragen over voor uzelf, uw kind of uw partner, dan zijn er een aantal diensten die u gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en gespecialiseerd advies geven. Een overzicht.