Ondersteuning voor minderjarigen

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor minderjarigen. U kunt een persoonlijke assistent aanwerven die u organisatorische hulp biedt thuis of op school. U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf voor uw kind organiseren. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of voor een tolk voor doven en slechthorenden of voor verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs zijn mogelijk. 

Sommige vormen van ondersteuning zijn rechtstreeks toegankelijk. Voor andere vormen van ondersteuning moet u een aanvraag indienen.

Persoonlijke assistentie

Wilt u dat uw kind thuis blijft wonen en hebt u nood aan assistentie bij dagelijkse activiteiten? Een persoonlijke assistent biedt praktische, inhoudelijke en organisatorische hulp thuis of op school.

Een persoonlijke-assistentiebudget moet u aanvragen.

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.

Begeleiding

Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap? Dan kan pedagogische en psychosociale ondersteuning via begeleiding nuttig zijn. Ook voor jongeren die in een multifunctioneel centrum opgevangen worden, kan begeleiding een belangrijke aanvulling zijn. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische en psychosociale begeleiding van de ouders. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit gesprekken of groepsbegeleiding.

Voor wie af en toe nood heeft aan begeleiding is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve begeleiding kan een aanvraag indienen voor begeleiding in of door een multifunctioneel centrum.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Dagopvang

Bent u op zoek naar aangepaste dagopvang of dagbesteding voor uw kind met een handicap? Een VAPH-zorgaanbieder zorgt overdag voor een zinvolle dagbesteding zoals creatieve activiteiten en uitstappen in groep. Of begeleiding voor, tijdens en na de schooluren.

Voor wie af en toe nood heeft aan dagopvang is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 91 dagen per jaar of 36 dagen in combinatie met overnachting. Wie nood heeft aan intensievere dagopvang, kan een aanvraag indienen voor opvang in een multifunctioneel centrum.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Verblijf

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind met een handicap tijdens de nacht? Dan kunt u beroep doen op een VAPH-zorgaanbieder. Dat kan zowel op weekdagen als in het weekend.

Voor wie af en toe nood heeft aan een overnachting bij een VAPH-zorgaanbieder is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is maximum 61 nachten per jaar of 36 nachten in combinatie met  dagopvang. Wie nood heeft aan intensiever verblijf kan een aanvraag indienen voor verblijf in een multifunctioneel centrum.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen bij het VAPH.

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Diagnose

Heeft uw kind gedragsproblemen en bent u op zoek naar een diagnose of behandeling? Een aantal multifunctionele centra zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling voor kinderen met complexe gedragsproblemen, al dan niet met een verstandelijke beperking. Via gerichte observatie en diagnose maken ze een behandelplan op. Daarna verwijzen ze u door naar een gepaste ondersteuningsvorm of geven ze zelf de nodige ondersteuning en behandeling. 

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Voor minderjarigen en meerderjarigen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Op elke leeftijd kan er een ‘vermoeden van een handicap’ zijn. Hebt u daar vragen over voor uzelf, uw kind of uw partner, dan zijn er een aantal diensten die u gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en gespecialiseerd advies geven. Een overzicht.