Ondersteuning voor minderjarigen

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor minderjarigen. U kunt begeleiding, dagopvang of verblijf (overnachting) voor uw kind organiseren. U kunt een persoonlijke assistent aanwerven voor organisatorische hulp thuis of op school. Ook een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een tolk voor doven en slechthorenden is mogelijk. Tot slot kan het VAPH tegemoetkomen in verblijfs- en vervoerskosten in het gewoon onderwijs.

Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Wilt u dat uw kind thuis blijft wonen en hebt u nood aan assistentie bij dagelijkse activiteiten? Een persoonlijke assistent biedt praktische, inhoudelijke en organisatorische hulp thuis, in de vrije tijd of op school.

Een persoonlijke-assistentiebudget moet u aanvragen.

Budget aanvragen
Budget besteden
Bedragen

Bent u op zoek naar hulpmiddelen en aanpassingen?

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om uw dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Van begeleiding tot verblijf

Begeleiding minderjarigen

Pedagogische en psychosociale ondersteuning

Zorgt u zelf voor uw zoon of dochter met een handicap? Dan kan pedagogische en psychosociale begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen of jongeren die in een multifunctioneel centrum opgevangen worden, kan begeleiding een belangrijke aanvulling zijn. De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind of de jongere en de pedagogische en psychosociale begeleiding van de ouders. Kinderen leren bijvoorbeeld meer over hun handicap en hoe ze ermee kunnen omgaan. Ouders kunnen bijvoorbeeld specifieke opvoedingstips krijgen.

Dagopvang minderjarigen

Dagbesteding voor, tijdens en na de schooluren

Bent u op zoek naar aangepaste dagopvang of dagbesteding voor uw kind met een handicap? Een VAPH-zorgaanbieder kan overdag voor een zinvolle dagbesteding zorgen, zoals creatieve activiteiten en uitstappen in groep. Of voor begeleiding voor, tijdens en na de schooluren.

Verblijf minderjarigen

Opvang voor minderjarigen tijdens de nacht

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind met een handicap tijdens de nacht? Dan kunt u beroep doen op een VAPH-zorgaanbieder. Dat kan zowel op weekdagen als in het weekend.

- Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

Staat uw kind voor een belangrijk overgangsmoment, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

foto van laptop

Uw persoonlijk dossier raadplegen via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen.

Direct naar

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Tolk voor doven en slechthorenden

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorenden begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven in de privésituatie.

rekenmachine en papieren op een tafel

Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

- Verwante pagina's

Jongvolwassenen die een actieve vraag hebben naar meerderjarigenondersteuning, kunnen een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen. Personen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Oproeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen en voldoen aan specifieke voorwaarden, kunnen na het doorlopen van de aanvraagprocedure in aanmerking komen voor een automatische terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp zijn verschillend naargelang men gebruik maakt van een persoonlijke-assistentiebudget of ondersteuning krijgt via een multifunctioneel centrum of een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.

Noodsituatie (vb. plots wegvallen van het netwerk), spoedprocedure (vb. bij snel degeneratieve aandoeningen), maatschappelijke noodzaak (vb. bij misbruik of verwaarlozing), kortverblijf of respijtzorg ...

Het woord ‘handicap’ is een overkoepelende term voor aangeboren en niet-aangeboren functiebeperkingen. De beperkingen kunnen van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard zijn. De handicap kan de dagdagelijkse activiteiten en deelname aan het sociale leven belemmeren.

Op elke leeftijd kan er een ‘vermoeden van een handicap’ zijn. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de ontwikkelingskansen van een persoon met een handicap in een belangrijke mate beïnvloeden. Hoe vroeger de diagnose, hoe sneller een gerichte behandeling en begeleiding kan gevolgd worden.

Hebt u vragen over diagnose en behandeling voor uzelf, uw kind of uw partner, dan zijn er een aantal diensten die u gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en gespecialiseerd advies geven. Een overzicht.