Zorgvragen

De periodieke cijfergegevens van de centrale registratie van zorgvragen (CRZ), ook wel de wachtlijst genoemd, werden tot voor kort opgenomen in het halfjaarlijks zorgregierapport. 

Het VAPH zet haar traditie van cijferrapportering verder. Gegevens over de diverse zorgvragen van personen met een handicap, het opnamebeleid, en ook de geboden ondersteuning worden geregistreerd en opgenomen in één rapport met een vaste tabellenset. De weergave van de gegevens in het 'zorgregierapport 31 december 2015' is afgestemd op de evoluties die zich de laatste jaren hebben voorgedaan op het vlak van de aanvraag en afhandeling van de aanvraag en de geboden zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld nieuwe termen, procedures).

Raadpleeg de cijferrapportering